Forex blog

Blagi pad tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 16.02.2011., u kategoriji Forex blog

Uzork tome bila je poveæana ponuda deviza sa strane bankarskog sektora. Na spomenutim razinama je zatvoren dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,404253  kuna za euro.

Juèerašnjeg dana vrijednost jedinstvene europske valute u odnosu na amerièki dolar nije bilježila znaèajnije promjene na dnevnoj razini. Poèetkom dana trgovalo se na razinama oko 1,349 dolara za euro. Potaknut pozitivnim makroekonomskih pokazateljima iz eurozone (rast investitorskog povjerenja iznad oèekivanja) tržišni teèaj EUR/USD je u prvoj polovici dana porastao prema 1,354 dolara za euro.

Ipak, u drugoj polovici dana intenzivirali su se deprecijacijski pritisci na euro što je spustilo EUR/USD na razine s poèetka dana. Danas tijekom jutra tržišni teèaj EUR/USD se kretao na razinama oko 1,355 dolara za euro.

honda.ua/
www.sisters.com.ua
vanco.com.ua/