Forex blog

Blagi pad tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 10.08.2011., u kategoriji Forex blog

Ipak, kretanja na svjetskim deviznim tržištima i dalje su primarno odreðena percepcijom rizika. Naime, iako je dolar u odnosu na euro juèer ojaèao buduæi da se percipira sigurnijim ulaganjem od eura, u odnosu na švicarski franak je nastavio slabiti s obzirom da se franak trenutno percipira sigurnijim ulaganjem od dolara.

Utorak je donio malu korekciju na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK je zapoèeo trgovanje nešto ispod razine od 7,460 kuna za euro, te se uslijed poveæane ponude deviza od korporativnog i bankarskog sektora teèaj spustio na razine nešto iznad 7,450 kuna za euro gdje je trgovanje i zatvoreno. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,443118 kuna za euro.

kompozit.ua
sisters.com.ua/
profshina.kiev.ua/