Forex blog

Blagi pad stope registrirane nezaposlenosti u ožujku

Objavljeno: 26.04.2011., u kategoriji Forex blog

Obzirom da se nepovoljna kretanja u realnom sektoru nastavljaju, bez obzira na trenutno usporavanje negativnih trendova, izuzev sezonskih pozitivnih kretanja veæih pomaka u smanjenju stope nezaposlenosti neæe biti. U odnosu na ožujak prošle godine stopa nezaposlenosti porasla je za 0,9 postotnih bodova na što utjeèe i uzastopno višemjeseèno smanjenje broja aktivnog stanovništva, te u veljaèi, na godišnjoj razini, taj pad iznosi 1,1 posto.
Meðu razvijenijim zemljama CEE regije (Èeška, Poljska, Slovaèka, Maðarska, Slovenija) Hrvatska ima najvišu registriranu stopu nezaposlenosti, dok u odnosu na Srbiju, gdje stopa nezaposlenosti iznosi preko 25%, te posebno u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, gdje stopa nezaposlenosti iznosi èak preko 42%, ima nižu stopu.
Prema dostupnim podacima za ožujak 2011. godine, Èeška, Rumunjska i Bugarska bilježe pad registrirane stope nezaposlenosti u odnosu na isti mjesec prošle godine dok Slovaèka bilježi blagi rast na godišnjoj razini. Najizraženije pozitivne trendove u smanjenju nezaposlenosti bilježi Rumunjska, te nakon pada broja nezaposlenih osoba od 21,3% u veljaèi, u ožujku bilježi još veæi pad u odnosu na isti mjesec prošle godine koji iznosi 29,5%. Posljedièno je ova istoènoeuropska država zabilježila pad registrirane stope nezaposlenosti 5,9% što jedna od najnižih registriranih stopa nezaposlenosti u Europi.
U Hrvatskoj æe stopa nezaposlenosti u mjesecima koji slijede padati i to najviše radi sezonskog zapošljavanja. Meðutim, gospodarska aktivnost opæenito je preslaba da bi stvorila nova radna mjesta te blaga stopa rasta gospodarstva koju oèekujemo u ovoj godini neæe biti dovoljna za znaèajno stvaranje novih radnih mjesta pa bi prosjeèna stopa nezaposlenosti trebala biti nešto viša nego prošle godine.

atl-service.kiev.ua/
niko-trading.niko.ua/
sisters.com.ua/