Forex blog

Blagi pad EUR/USD

Objavljeno: 22.02.2011., u kategoriji Forex blog

Slabljenju jedinstvene europske valute prema dolaru doprinosila je politièka nestabilnost na Bliskom istoku. Osim toga, ponovno se pojavio pesimizam u pogledu rješavanja dužnièke krize u Europi što je poveæalo potražnju za amerièkim dolarom kao sigurnom valutom.

Poèetak tjedna karakterizirao je vrlo stabilan teèaj EUR/HRK. Domaæe devizno tržište otvorilo se oko razine 7,408 kuna za euro te se tokom cijelog dana trgovalo s gotovo nepromijenjenim vrijednostima jedinstvene europske valute. Volumeni trgovanja bili su nešto skromniji, ali i uravnoteženi što se tièe ponude i potražnje za devizama. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,404235  kuna za euro.

www.h-school.kiev.ua
shtory.ua
winnerlex.com.ua/