Forex blog

Blagi dnevni rast EUR/USD

Objavljeno: 11.05.2011., u kategoriji Forex blog

Utorak je nastavljen u stabilnom tonu što se tièe trgovanja na domaæem deviznom tržištu. Korporativna potražnja ali i potražnja od strane inozemnih banaka i dalje upija ponudu deviza od turistièke predsezone, te time dalje zadržava teèaj na razinama nešto višim od 7,375 kuna za euro. Srednji teèaj za srijedu iznosi kuna za euro.

alex-car.com.ua/
www.militarycenter.com.ua/
sisters.com.ua/