Forex blog

Blagi dnevni pad EUR/USD na svjetskim tržištima

Objavljeno: 03.02.2011., u kategoriji Forex blog

S razina oko 1,386 dolara za euro, koje su zabilježene poèetkom dana, teèaj se spustio na 1,381 dolar za euro (razina na kojoj je trgovanje zatvoreno).

Deprecijacijski pritisci na euro bili su posljedica situacije u Egiptu i eskalacije nasilja, što je jutros nastavilo negativno utjecati na vrijednost jedinstvene europske valute u odnosu na amerièki dolar. Neizvjesnost u pogledu razvoja dogaðaja u Egiptu utjecala je na rast potražnje za sigurnim utoèištima.

Ni u srijedu nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Ponuda i potražnja sa strane korporativnog i bankarskog sektora su bile u meðusobnoj ravnoteži što je pridonijelo stabilnosti teèaja, te je isti dan zatvorio na razinama oko 7,420 kuna za euro. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,410826 kuna za euro.

madagaskar.kiev.ua
stuloff.com.ua
profshina.kiev.ua