Forex blog

Blaga korekcija teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 29.03.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, èelnik ECB-a je najavio kako je u eurozoni uskoro moguæe oèekivati poveæane kamatne stope. Tržišni teèaj EUR/USD u toku dana je porastao s poèetnih 1,405 na 1,409 dolara za euro krajem dana. Rast promatranog teèaja nastavio se i danas ujutro.

U ponedjeljak je došlo do blage korekcije teèaja EUR/HRK. Nakon otvaranja na razinama oko 7,390 kuna za euro, poveæanom ponudom sa strane bankarskog sektora domaæa valuta je blago aprecirala naspram eura na razine oko 7,385 kuna za euro, gdje je i zatvoreno trgovanje. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,384820 kuna za euro.

dekorde.com/
poliv.ua/
baly.com.ua