Forex blog

Blaga deprecijacija kune u donosu na euro

Objavljeno: 29.04.2011., u kategoriji Forex blog

Takva kretanja bila su posljedica slabijeg rasta amerièkog BDP-a u prvom tromjeseèju od oèekivanja tržišta, što je dodatno uèvrstilo oèekivanja da FED neæe u skoroj buduænosti najaviti izlaznu strategiju. Tome su pridonijeli i loši rezultati s amerièkog tržišta rada gdje je broj zahtjeva za naknade novonezaposlenih u prošlom tjednu neoèekivano pao. Do kraja dana uz blagu korekciju trgovanje je zatvoreno pri razini od 1,483 dolara za euro.

U èetvrtak je kuna deprecirala naspram jedinstvene europske valute. Poveæana potražnja za devizama bila je uzrokovana prvenstveno sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Teèaj EUR/HRK je dan zatvorio na razinama oko 7,362 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,347415 kuna za euro.

armadio.net.ua/
www.techno-centre.niko.ua
sisters.com.ua/