Forex blog

Blaga deprecijacija kune prema euru

Objavljeno: 18.03.2011., u kategoriji Forex blog

Jaèanju eura doprinijela je objava kako je Španjolska uspješno izdala ukupno planirani iznos državnih obveznica. Danas ujutro vrijednost eura u odnosu na amerièki dolar kretala se na razinama oko 1,406 dolara za euro.

U èetvrtak je došlo do blage korekcije teèaja EUR/HRK. Nakon otvaranja na razinama nešto iznad 7,370 kuna za euro, poveæanom potražnjom sa strane korporativnog i bankarskog sektora je došlo do deprecijacije domaæe valute naspram eura, te je dan zatvoren na razinama nešto iznad 7,380 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,374248 kuna za euro.

endorphone.com.ua/
proffitness.com.ua/
baly.com.ua/