Forex blog

Blaga aprecijacija kune prema euru

Objavljeno: 01.03.2011., u kategoriji Forex blog

Posljedièno je s rastom potražnje za jedinstvenom europskom valutom tržišni teèaj EUR/USD porastao na 1,381 dolara za euro, sa 1,375 dolara za euro poèetkom dana. Danas tijekom jutarnjih sati trgovalo se na razinama oko 1,381 dolara za euro.

U ponedjeljak je teèaj EUR/HRK otvorio na razinama oko 7,426 kuna za euro te se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Krajem dana je došlo do blage aprecijacije domaæe valute naspram eura, uzrokovano poveæanom ponudom deviza sa strane institucionalnog i bankarskog sektora te je teèaj zatvorio na razinama oko 7,422 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,419425 kuna za euro.

farkopi.com/
www.shah21.com.ua/
www.stuloff.com.ua