Forex blog

Blaga aprecijacija kune prema euru pod utjecajem poveæane ponude deviza

Objavljeno: 03.03.2011., u kategoriji Forex blog

Pored nemira u Libiji te strahova kako bi se oni mogli proširiti na okolne zemlje objava o iznadoèekivanom rastu proizvoðaèkih cijena u eurozoni potaknula je špekulacije kako bi ECB na današnjem sastanku mogla signalizirati skore promjene u voðenju monetarne politike i poveæanja referetne kamatne stope. Danas ujutro trgovalo se na razinama oko 1,387 dolara za euro.

U srijedu je teèaj otvorio na razinama oko 7,422 kuna za jedinicu jedinstvene europske valute. Nakon mirnog prijepodneva na domaæem deviznom tržištu, u poslijepodnevnim satima je došlo do blage aprecijacije domaæe valute, uzrokovane poveæanom ponudom deviza sa strane institucionalnog i bankarskog sektora te je teèaj zatvorio dan na razinama oko 7,415 kuna za euro. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,417406 kuna za euro.

www.farkopi.com
www.service01.com.ua/
stuloff.com.ua