Forex blog

Blaga aprecijacija kune prema euru

Objavljeno: 06.04.2011., u kategoriji Forex blog

U utorak na inozemnim deviznim tržištima vrijednost jedinstvene europske valute prema amerièkom dolaru nije zabilježila znaèajnije promjene na dnevnoj razini. U prvoj polovici dana tržišni teèaj EUR/USD se sa poèetnih 1,422 dolara za euro spustio do 1,416 dolara za euro što je potaknuto izjavama èelnika FED-a kako nositelji ekonomske politike u SAD-u trebaju odgovoriti na situaciju kada bi došlo do jaèanja inflatornih pritisaka.

To je potaknulo špekulacije kako bi i u SAD-u moglo doæi do rasta referentne kamatne stope prije nego se to oèekuje. Nakon što je ostvario dnevni minimum, teèaj EUR/USD se do kraja dana vratio razinama na kojima je trgovanje otvoreno. Danas ujutro teèaj je porastao prema 1,427 dolara za euro.

baly.com.ua
oculusclinic.com
bonacousa.com