Forex blog

Bez znaèajnijih promjena na kunskom meðubankarskom tržištu

Objavljeno: 22.03.2011., u kategoriji Forex blog

U ponedjeljak se nastavio miran trend na kunskom meðubankarskom tržištu što je vidljivo iz gotovo nepromijenjenih kamatnih stopa. Tako je na primjer prekonoæni Zibor ostao na razini od 0,73% koliko je iznosio i u petak, a isto se dogodilo i s jednomjeseènim Ziborom koji je takoðer ostao nepromijenjen i iznosi 1,10 posto.

emozzi.com.ua/
www.proffitness.com.ua
www.babyforyou.org/