Forex blog

Bez veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 14.03.2011., u kategoriji Forex blog

Kretanju promatranog teèaja u petak doprinosila su oèekivanja investitora u pogledu razvoja dužnièke krize u eurozoni te najnovijih odluka voða europskih zemalja. Danas ujutro trgovalo se na razinama oko 1,393 dolara za euro.

U petak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Ponuda i potražnja za devizama su bile uravnotežene, što je pridonijelo stabilnosti teèaja. Dan je zatvoren na razinama oko 7,392 kuna za euro. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,388141 kuna za euro.

etalon.com.ua
www.profshina.kiev.ua/
teplostar.kiev.ua/