Forex blog

Bez plaæa najmanje 30 tisuæa radnika u Hrvatskoj

Objavljeno: 20.04.2011., u kategoriji Forex blog

U tu brojku nisu uraèunati obrtnici, samostalne djelatnosti i zaposleni u državnom sektoru i javnim službama, nego je analiza napravljena samo za 1,132 milijuna zaposlenih u pravnim osobama. Naši izvori iz Vlade istièu da je broj radnika koji ne dobivaju plaæu ipak manji od procjena s kojima sindikat izlazi u javnost kad govori o 70 tisuæa radnika bez plaæe.

O toènim brojkama napominje sugovornik s Markovog trga moæi æe se govoriti kad se usporede podaci Porezne uprave s onim što su Vladi dostavile sindikalne središnjice o broju svojih èlanova koji rade, a za to nisu plaæeni.

Na Gospodarsko-socijalnom vijeæu prošli mjesec iznesena je ideja da se problem neisplata plaæa riješi kroz jamstveni fond iz kojeg bi radnici dobivali plaæu, no veæ sada je jasno da u provedbi te ideje postoji puno prepreka.

Najveæa je svakako novac, jer se postavlja pitanje tko æe puniti taj Fond. Ukoliko bi to bila država i ako bi radnici dobivali minimalnu plaæu od 2,8 tisuæe kuna, iz Fonda bi se mjeseèno moralo isplatiti, i to bez doprinosa i poreza, 84 milijuna kuna, što je na godišnjoj razini više od milijardu kuna i to je novac kojeg država trenutno nema.

Naši izvori iz Vlade priznaju da je to vjerojatno i brana na kojoj æe ideja o osnivanju jamstvenog fonda pasti. No, sindikalisti æe nastojati iskoristiti èinjenicu da je Hrvatska u izbornoj godini i da bi Vlada ipak mogla pronaæi novac barem za isplatu minimalnih plaæa radnicima kojima njihovi poslodavci ne plaæaju rad.

Država bi se pak naplaæivala od hipoteka koje bi upisivala na imovinu poduzeæa koja ne isplaæuju plaæe. S kakvim æe prijedlogom iziæi Vladino povjerenstvo trebalo bi se vidjeti veæ danas jer je to rok u kojem su Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuða GSV-u dužni ponuditi rješenja za osnivanje jamstvenog fonda, ali i prijedlog mjera kojima æe se poslodavce sprijeèiti da izbjegavaju isplatu plaæa.

www.aventin.ua/
fiat.niko.ua
mega-shoes.com.ua/