Forex blog

BDP eurozone u drugom tromjeseèju zabilježio godišnji rast od 1,7 posto

Objavljeno: 17.08.2011., u kategoriji Forex blog

Indeks potrošaèkih cijena u Velikoj Britaniji u srpnju bilježi godišnji rast od 4,4% što predstavlja rast iznad oèekivanja, dok na mjeseènoj razini spomenuti pokazatelj ne bilježi nikakve promjene. Indeks maloprodajnih cijena u Velikoj Britaniji je u srpnju iznosio 234,7 što je u skladu s oèekivanjima.

Robna razmjena s inozemstvom eurozone u lipnju je iznosila 0,9 milijardi eura što je ispod oèekivanja. Indeks izvoznih cijena u SAD-u zabilježio je godišnji rast od 14% dok na mjeseènoj razini bilježi rast od 0,3%. Broj zapoèetih stambenih gradnji u SAD-u u srpnju je iznosio iznad oèekivanih 604 tisuæe, dok broj izdanih odobrenja za graðenje bilježi pad te je iznosio 597 tisuæa. Industrijska proizvodnja SAD-a bilježi blago ubrzavanje rasta koji je u srpnju iznosio 0,9% dok iskorištenost kapaciteta iznosi 77,5 posto.

Prema podacima s Bloomberga tržište u SAD-u je zatvoreno sa sljedeæim vrijednostima: EUR/USD 1,4407, USD/JPY 76,80, GBP/USD 1,6456, USD/CHF 0,7962.

Novi radni tjedan donio je nastavak kretanja vrijednosti EUR/HRK na domaæem deviznom tržištu prema višim razinama. Jutarnje trgovanje zapoèeto je oko razine 7,455 kuna za euro da bi uslijed veæ standardne potražnje za devizama poglavito od strane bankarskog sektora, teèaj kraj trgovanja doèekao iznad vrijednosti 7,460 kuna za euro.

ils-3pl.com.ua
URL на sisters.com.ua/
www.vanco.com.ua