Forex blog

Ante Babiæ: Država bi trebala preuzeti dug u švicarcima

Objavljeno: 04.08.2011., u kategoriji Forex blog

"Do kraja tjedna napisat æu opširnije kako sprovesti model kojim bi država spasila hrvatske graðane. To bi napravila i Amerika da se kod njih tako nešto dogodi. Kredite u švicarcima treba otkupiti Vlada, jer raèunamo na to da æe od kraja godine švicarac pasti u odnosu na euro pa se sad najisplativije zadužiti u švicarcima. Država bi trebala izdati nove obveznice, napraviti nešto poput stare devizne štednje, koju smo veæ imali. Država bi postala vlasnik duga prema bankama, a zapravo bi izdala dug u švicarcima, a kada on krene slabjeti tada bi država profitirala. Dakle, jedino je rješenje da država preuzme dug u švicarcima, ona to može i tako bi spasila hrvatske graðane. A švicarac iduæe godine pada u odnosu na euro", isprièao nam je Babiæ dodajuæi kako su na slièan naèin Amerikanci spasili Merrill Lynch.

Iako je on uvjeren da æe švicarac pasti, ima odgovor i na pitanje što ako se to ne dogodi. "Ako bude obratno, a svi vjerujemo da neæe, barem æe se graðani riješiti problema, jer država može obnoviti dug, a graðani ne mogu", kaže Babiæ koji je uvjeren da nema šanse da franak nastavi jaèati.

"Dugo smo èekali dogovor, i mislim da je trenutna situacija vrh vala. Može biti još malo gore, ali ne vjerujem da æe franak prijeæi sedam kuna. Postignuta su rješenja za Grèku i euro, oèigledno je da æe euro biti sve jaèi. Tako da nema potrebe da se krediti konvertiraju, treba samo prièekati da se kolièina novca koji se zamjenjuje poène polako vraæati. Sumnjam da æe franak još rasti.", ponavlja Babiæ.

love-shop.com.ua/
stuloff.com.ua/
www.profshina.kiev.ua/